Inför mobilhotell

Jag läste en artikel i Aftonbladet om en norsk skola där de infört mobilhotell.

När eleverna kommer till skolan på morgonen ska mobilen lämnas in i mobilhotellet, och de får tillbaka telefonen när de går hem. 

Det är en riktigt bra idé som jag tycker vi ska anamma. Jag har hört talas om att det finns skolor som endast tillåter mobilet på raster. 

Men mobilhotellet var ju genialiskt! 

Då kanske man förhoppningsvis orkar vara mer fokuserad på lektionerna, och på rasterna får man vara social face to face. 

En annan bra tanke som skolan tagit i beaktning är att om det inte finns mobiler i närheten, slipper eleverna känna en oro över att bli fotograferade. I Sverige fungerar det som så att det finns vissa regler när det gäller fotografering. Men skolorna kan också ha sina egna regler. Oftast att man inte får lägga ut bilder på elever på internet utan deras medgivande. 

Och om då eleverna har tillgång till mobilerna kan de fotografera varandra. Tex när de har en konversation med någon på snapchat. (Snapchat är en mobilapp där du kan skicka bilder till dina vänner som också har snapchat). 

Så att införa mobilhotell skulle öka tryggheten för eleverna, för då slipper de oroa sig att hamna på snapchat, Facebook osv. 

Det skulle också hjälpa dom i sina studier.